Katu- ja kunnallistekniikka

Etusivu » Katu- ja kunnallistekniikka
Tampereen kaupunki, Paasikiventie, hulevesijärjestelyt ja kevyenliikenteen väylä

Tampereen kaupunki, Paasikiventie, hulevesijärjestelyt ja kevyenliikenteen väylä

Kiviset suoritti vaativan hulevesiputkistourakan Tampereen Paasikiventien ja Näsijärven väliin. Hulevesiputkisto on 600 metriä pitkä. Suuri korkeusero, Näsijärven läheisyys, erittäin vilkas Paasikiventie sekä työalueella oleva 400 kV:n sähkölinja asettivat suuret haasteet. Sähkölinjan suurpylväät tuettiin rakentamalla ankkuroidut porapaalusettiseinät. Urakka suoritettiin vuoden 2022 aikana ja työaika oli seitsemän kuukautta.

Nokian kaupunki, Kankaantaankatu, katusaneeraus

Nokian kaupunki, Kankaantaankatu, katusaneeraus

Kiviset toteutti Nokian kaupungin tilaaman Kankaantaankadun katusaneerauksen. Urakkaan sisältyivät kadun kuivatus, rakennekerroksien uusiminen, päällystyksen uusiminen, massanvaihto kadun laidoilla, uudet reunakivet, valaistuksen uusinta sekä kevyen liikenteen turvallisuusparannukset. Työaika oli tiivis kolme kuukautta vuoden 2022 kesän aikana.

Nauhatehtaan kaava-alue, kunnallistekniikka ja katurakentaminen, Tampere

Nauhatehtaan kaava-alue, kunnallistekniikka ja katurakentaminen, Tampere

Kiviset toteutti laajan katu- ja kunnallistekniikan saneerauksen ja rakentamisen Nauhatehtaan kaava-alueen alueella.  Myllypuronkadun vilkas risteysalue perusparannettiin.  Katusaneeraus toteutettiin yhden kilometrin alueella. Nauhatehtaankadun toisella puolella on tiivis omakotialue ja toisella puolella rakennetaan uusia kerrostaloja. Työaika oli 13 kuukautta ja urakka toteutettiin vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Hulevesijärjestelmä, Lamminrahka, Kangasala

Hulevesijärjestelmä, Lamminrahka, Kangasala

Kiviset rakensi Lamminrahkan suuren hulevesien viivästysaltaan kesällä 2022.  Tilaaja oli Kangasalan kaupunki.  Altaan viivästystilavuus on 600 kuutiometriä ja se toteutettiin asentamalla Stormtech -vesitunnelit liittymineen.  Optimaalinen työjärjestys saavutettiin asentamalla tunnelit ensin koko kentän alueelle ja tekemällä sepelitäyttö nauhakuljettimen avulla.

Kiertoliittymä -urakka, Kulju ja Kiimakallio, MT3003

Kiertoliittymä -urakka, Kulju ja Kiimakallio, MT3003

Kiviset urakoi kaksi kiertoliittymää tielle MT3003, Lempäälä.  Nk. Kuljunkartanon liittymä sekä Kiimakallio -alueen liittymä muutettiin kiertoliittymiksi.  Samalla Kuljun Asemantien turvallisuus parannettiin rakentamalla kolme uutta kevyenliikenteen korotettua suojatietä.  Urakka-aika oli kahdeksan kuukautta ja työ valmistui syksyllä 2022.

MT3003 varanousutien parantaminen

MT3003 varanousutien parantaminen

Kiviset on aloittanut Pirkkalan ja Lempäälän alueilla sijaitsevan MT3003:n leventämis- ja parantamisurakan. Toimimme hanketta urakoivan TYL:n päätoteuttajana. Urakan kokonaissumma on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Se on meille historiamme tähänastisista urakoista suurin, mutta resurssimme riittävät kohteen toteuttamiseen hyvin, toteaa toimitusjohtaja Joonas Kilpinen Kivisetiltä.

Urakassa levennetään ja parannetaan MT3003:a yli kolmen kilometrin matkalta. Petkelejärven liittymään rakennetaan järeä silta eritasoliittymää varten. Siltaan tarvitaan betonia 950 m3. Hanke vaatii louhintaa 140.000 m3 ja maanleikkausta 160.000 m3. Asfaltoitava alue on kooltaan 80.000 m2. Työn yhteydessä uusitaan alueella olevat kaukolämpölinjat sekä Pirkkalan kunnan vesi- ja viemärilinjat. Urakan työpäällikkönä toimii Petri Uitus, vastaavana mestarina Mikko Hovilainen ja siltamestarina Henna Patinen.

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

Ylöjärven Siivikkalantielle vaihdettiin kaksoisputket vanhojen ruostuneiden putkien tilalle. Vaihtotyö tehtiin yhden viikonlopun aikana, jolloin tie saatiin suljettua ja liikenne ohjattua kiertotielle.Tie katkaistiin perjantaina ja se sai uuden päällysteen maanantai aamuna. Työ suoritettiin yhtäjaksoisesti.

Hankkeen suurin haaste oli tukea käytössä olevat viemärit ja vesijohdot työnaikana.  Viemäri ja vesijohto tuettiin ja kannateltiin ilmaan vaihtotyön ajaksi. Tien poikkileikkauksessa oli sähkö- ja puhelinoperaattoreiden kaapeleita kolmessa eri kohdassa poikkileikkausta. Teräsputkien asentaminen kaapeleiden väliin antoi työlle haasteensa.

Lopuksi alajuoksun puolelle tehtiin lohikaloille kutunousua varten karikoita ja lepopaikkoja yhdessä Kokemäenjoen vesiensuojelu yhdistyksen kanssa. Näin varmistetaan myös Taimenen ja Järvilohen kannan elpyminen Näsijärven vesistössä.

VT 12 SORVAN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

VT 12 SORVAN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Hankkeessa toteutettiin H -mallisen erittäin vilkkaasti liikennöidyn risteyksen uudelleen järjestely.  Alueelle rakennettiin uudet kuivatukset, kaistajärjestelyt, valaistukset uusine päällysteineen.  Kevyenliikenteen väylät rakennettiin uudelleen turvallisemmaksi. Risteys alueen uuden graniittikiveykset vihertöineen ja istutuksineen antavat viimeistellyn vaikutelman ja luovat alueen asukkaille turvallisen mahdollisuuden liikkua autoja vilisevässä risteyksessä.

HÄMEENKYRÖN MAISEMATIEN KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄ MT 2623

Kansallismaisemaan toteutettu kevyenliikenteen väylä 1,5km matkalle. Kevytväylä rakennettiin ajoradan reunaan korotettuna 1 matkalle ja muu osuus omana väylänään maisemaan sovitettuna. Kuivatus rakennettiin ajoradan puolelle ja graniittiset reunakivet ohjaavat veden kaivoihin.

VT 2 HAISTILAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN

VT 2 HAISTILAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN

Urakassa toteutetaan Valtatie 2:den liittymien ja kanavointien rakentaminen Haistilan kohdalla yhden kilometrin matkalla. VT 2 liikennemäärä noin 10 000/vrk. Hankkeeseen kuuluu myös Ulvilan kunnan vesijohtojen, jätevesiviemärien ja hulevesien rakentamista vilkkaasti liikennöidyn valtatien vierellä. Urakassa rakennettiin Ulvilan kunnalle myös uusi Kettulantie palvelemaan läheistä teollisuusaluetta. Kohteen melusuojaus toteutetaan betonisilla melukaiteilla levityskaistojen reunalla. Hankkeen valaistuksena ovat nykymallin mukaan ledivalot.

Urakka aika 10/2019—6/2020

YHTEISTÄ MAISEMAA RAKENTAMASSA

TOIMISTO:

Soppeentie 2 A 7, 33470 Ylöjärvi

TUOTANTO:

 Varastotie 6, 33470 Ylöjärvi

Yhteydenotto