Kiertoliittymä -urakka, Kulju ja Kiimakallio, MT3003

Etusivu » Katu- ja kunnallistekniikka » Kiertoliittymä -urakka, Kulju ja Kiimakallio, MT3003
Työntilaaja
Valvonta
Työnjohto

Kiviset urakoi kaksi kiertoliittymää tielle MT3003, Lempäälä.  Nk. Kuljunkartanon liittymä sekä Kiimakallio -alueen liittymä muutettiin kiertoliittymiksi.  Samalla Kuljun Asemantien turvallisuus parannettiin rakentamalla kolme uutta kevyenliikenteen korotettua suojatietä.  Urakka-aika oli kahdeksan kuukautta ja työ valmistui syksyllä 2022.