Kiviset on aloittanut Pirkkalan ja Lempäälän alueilla sijaitsevan MT3003:n leventämis- ja parantamisurakan. Toimimme hanketta urakoivan TYL:n päätoteuttajana. Urakan kokonaissumma on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Se on meille historiamme tähänastisista urakoista suurin, mutta resurssimme riittävät kohteen toteuttamiseen hyvin, toteaa toimitusjohtaja Joonas Kilpinen Kivisetiltä.

Urakassa levennetään ja parannetaan MT3003:a yli kolmen kilometrin matkalta. Petkelejärven liittymään rakennetaan järeä silta eritasoliittymää varten. Siltaan tarvitaan betonia 950 m3. Hanke vaatii louhintaa 140.000 m3 ja maanleikkausta 160.000 m3. Asfaltoitava alue on kooltaan 80.000 m2. Työn yhteydessä uusitaan alueella olevat kaukolämpölinjat sekä Pirkkalan kunnan vesi- ja viemärilinjat. Urakan työpäällikkönä toimii Petri Uitus, vastaavana mestarina Mikko Hovilainen ja siltamestarina Henna Patinen.