Kohteen työt sisälsi pilaantuneen maan kunnostamisen, kunnallistekniikan rakentamisen, rakennuksen pohjatyöt ja täytöt. Lisäksi alueella toteutettiin vaativat viher- ja kivityöt.