VT 2 HAISTILAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN

Etusivu » Katu- ja kunnallistekniikka » VT 2 HAISTILAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN
Työntilaaja
Ely-keskus Varsinais -Suomi
Valvonta
Työnjohto

Urakassa toteutetaan Valtatie 2:den liittymien ja kanavointien rakentaminen Haistilan kohdalla yhden kilometrin matkalla. VT 2 liikennemäärä noin 10 000/vrk. Hankkeeseen kuuluu myös Ulvilan kunnan vesijohtojen, jätevesiviemärien ja hulevesien rakentamista vilkkaasti liikennöidyn valtatien vierellä. Urakassa rakennettiin Ulvilan kunnalle myös uusi Kettulantie palvelemaan läheistä teollisuusaluetta. Kohteen melusuojaus toteutetaan betonisilla melukaiteilla levityskaistojen reunalla. Hankkeen valaistuksena ovat nykymallin mukaan ledivalot.

Urakka aika 10/2019—6/2020