MT3003 VARANOUSUTIE RS, PIRKKALA JA LEMPÄÄLÄ

Etusivu » Tien- ja sillanrakennus » MT3003 VARANOUSUTIE RS, PIRKKALA JA LEMPÄÄLÄ
Työntilaaja
TYL
Valvonta
Työnjohto

Kiviset toimii Pirkkalan varanousutien urakan TYL:n päätoimijana. Urakassa levennetään ja parannetaan MT3003:a yli kolmen kilometrin matkalta. Petkelejärven liittymään rakennetaan järeä silta eritasoliittymää varten. Siltaan tarvitaan betonia 950 m3. Hanke vaatii louhintaa 140.000 m3 ja maanleikkausta 160.000 m3. Asfaltoitava alue on 80.000 m2. Työn yhteydessä uusitaan alueella olevat kaukolämpölinjat sekä Pirkkalan kunnan vesi- ja viemärilinjat.