Tien- ja sillanrakennus

Etusivu » Tien- ja sillanrakennus
Hirviaita ja peuraestesilta, Vt9 Loimaa

Hirviaita ja peuraestesilta, Vt9 Loimaa

Kiviset urakoi Vt9:n varrella Loimaalla kesällä 2020 hirviaitojen rakentamisen kymmenen kilometrin matkalla neljään eri kohtaan.  Pihlatien liittymän hirviaidan portti korvattiin uudella innovatiivisella Kivisetin suunnitteluttamalla peuraestesillalla.

MT3003 VARANOUSUTIE RS, PIRKKALA JA LEMPÄÄLÄ

MT3003 VARANOUSUTIE RS, PIRKKALA JA LEMPÄÄLÄ

Kiviset toimii Pirkkalan varanousutien urakan TYL:n päätoimijana. Urakassa levennetään ja parannetaan MT3003:a yli kolmen kilometrin matkalta. Petkelejärven liittymään rakennetaan järeä silta eritasoliittymää varten. Siltaan tarvitaan betonia 950 m3. Hanke vaatii louhintaa 140.000 m3 ja maanleikkausta 160.000 m3. Asfaltoitava alue on 80.000 m2. Työn yhteydessä uusitaan alueella olevat kaukolämpölinjat sekä Pirkkalan kunnan vesi- ja viemärilinjat. 

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

Ylöjärven Siivikkalantielle vaihdettiin kaksoisputket vanhojen ruostuneiden putkien tilalle. Vaihtotyö tehtiin yhden viikonlopun aikana, jolloin tie saatiin suljettua ja liikenne ohjattua kiertotielle.Tie katkaistiin perjantaina ja se sai uuden päällysteen maanantai aamuna. Työ suoritettiin yhtäjaksoisesti.

Hankkeen suurin haaste oli tukea käytössä olevat viemärit ja vesijohdot työnaikana.  Viemäri ja vesijohto tuettiin ja kannateltiin ilmaan vaihtotyön ajaksi. Tien poikkileikkauksessa oli sähkö- ja puhelinoperaattoreiden kaapeleita kolmessa eri kohdassa poikkileikkausta. Teräsputkien asentaminen kaapeleiden väliin antoi työlle haasteensa.

Lopuksi alajuoksun puolelle tehtiin lohikaloille kutunousua varten karikoita ja lepopaikkoja yhdessä Kokemäenjoen vesiensuojelu yhdistyksen kanssa. Näin varmistetaan myös Taimenen ja Järvilohen kannan elpyminen Näsijärven vesistössä.

YHTEISTÄ MAISEMAA RAKENTAMASSA

TOIMISTO:

Soppeentie 2 A 7, 33470 Ylöjärvi

TUOTANTO:

 Varastotie 6, 33470 Ylöjärvi

Yhteydenotto