Tampereen kaupunki, Lielahden päiväkoti

Etusivu » Pohjarakentaminen » Tampereen kaupunki, Lielahden päiväkoti
Työntilaaja
Tampereen kaupunki
Valvonta
Työnjohto

Kiviset urakoi Lielahden uuteen päiväkotiin pohjatyöt.  Työ suoritettiin vuonna 2020. Pääurakoitsijana toimii Rakennus K. Karhu Oy, jolle Kiviset teki tontin raivaustyöt, louhintatyöt, täyttötyöt sekä teknisten laitteiden toimitukset ja niiden asennustyöt. Näitä ovat mm. salaojaputket, hulevesikasetit, Molok, leikkivälineet sekä viher- ja kiveystyöt. Paikalleen jätettävien puiden ja pensaiden suojaus kuului Kivisetin vastuulle. Sisäpuolisen runkoviemärin kaivuu ja täyttötyö materiaaleineen sisältyi urakkaan, samoin kuin maarakennustöiden vaatimat mittaustyöt ja salaojien DVD-kuvaus ja salaojien huuhtelu.