VT 2 HAISTILAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN

Katu- ja tierakentaminen

Työntilaaja
Ely-keskus Varsinais -Suomi
Valvonta
Työnjohto

Urakassa toteutetaan Valtatie 2:den liittymien ja kanavointien rakentaminen Haistilan kohdalla yhden kilometrin matkalla. VT 2 liikennemäärä noin 10 000/vrk. Hankkeeseen kuuluu myös Ulvilan kunnan vesijohtojen, jätevesiviemärien ja hulevesien rakentamista vilkkaasti liikennöidyn valtatien vierellä. Urakassa rakennettiin Ulvilan kunnalle myös uusi Kettulantie palvelemaan läheistä teollisuusaluetta. Kohteen melusuojaus toteutetaan betonisilla melukaiteilla levityskaistojen reunalla. Hankkeen valaistuksena ovat nykymallin mukaan ledivalot.

Urakka aika 10/2019—6/2020

YHTEISTÄ MAISEMAA RAKENTAMASSA

TOIMISTO:

Soppeentie 2 A 4, 33470 Ylöjärvi

TUOTANTO:

 Varastotie 6, 33470 Ylöjärvi

Yhteydenotto