Ajankohtaista

Etusivu » Ajankohtaista
MT3003 varanousutien parantaminen

MT3003 varanousutien parantaminen

Kiviset on aloittanut Pirkkalan ja Lempäälän alueilla sijaitsevan MT3003:n leventämis- ja parantamisurakan. Toimimme hanketta urakoivan TYL:n päätoteuttajana. Urakan kokonaissumma on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Se on meille historiamme tähänastisista urakoista suurin, mutta resurssimme riittävät kohteen toteuttamiseen hyvin, toteaa toimitusjohtaja Joonas Kilpinen Kivisetiltä.

Urakassa levennetään ja parannetaan MT3003:a yli kolmen kilometrin matkalta. Petkelejärven liittymään rakennetaan järeä silta eritasoliittymää varten. Siltaan tarvitaan betonia 950 m3. Hanke vaatii louhintaa 140.000 m3 ja maanleikkausta 160.000 m3. Asfaltoitava alue on kooltaan 80.000 m2. Työn yhteydessä uusitaan alueella olevat kaukolämpölinjat sekä Pirkkalan kunnan vesi- ja viemärilinjat. Urakan työpäällikkönä toimii Petri Uitus, vastaavana mestarina Mikko Hovilainen ja siltamestarina Henna Patinen.

Toimitusjohtaja vaihtuu

Toimitusjohtaja vaihtuu yhtiössä. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu insinööri Joonas Kilpinen. Joonas on toiminut aiemmin yhtiössä työpäällikkönä. Aleksi Uitus siirtyy vastaamaan yhtiömme konekalustosta. Työmaihin tai tarjouspyyntöihin liittyviin asioihin vastaa nyt Joonas Kilpinen.

p. 044 5590122
joonas.kilpinen@kiviset.fi

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

SIIVIKKALAN PUTKISILTOJEN VAIHTAMINEN

Ylöjärven Siivikkalantielle vaihdettiin kaksoisputket vanhojen ruostuneiden putkien tilalle. Vaihtotyö tehtiin yhden viikonlopun aikana, jolloin tie saatiin suljettua ja liikenne ohjattua kiertotielle.Tie katkaistiin perjantaina ja se sai uuden päällysteen maanantai aamuna. Työ suoritettiin yhtäjaksoisesti.

Hankkeen suurin haaste oli tukea käytössä olevat viemärit ja vesijohdot työnaikana.  Viemäri ja vesijohto tuettiin ja kannateltiin ilmaan vaihtotyön ajaksi. Tien poikkileikkauksessa oli sähkö- ja puhelinoperaattoreiden kaapeleita kolmessa eri kohdassa poikkileikkausta. Teräsputkien asentaminen kaapeleiden väliin antoi työlle haasteensa.

Lopuksi alajuoksun puolelle tehtiin lohikaloille kutunousua varten karikoita ja lepopaikkoja yhdessä Kokemäenjoen vesiensuojelu yhdistyksen kanssa. Näin varmistetaan myös Taimenen ja Järvilohen kannan elpyminen Näsijärven vesistössä.

YHTEISTÄ MAISEMAA RAKENTAMASSA

TOIMISTO:

Soppeentie 2 A 7, 33470 Ylöjärvi

TUOTANTO:

 Varastotie 6, 33470 Ylöjärvi

Yhteydenotto